Home » De oorsprong van faalangst

De oorsprong van faalangst

Faalangst is niemands schuld. Niet van de leerkracht, niet van de ouders en niet van het kind. Faalangst is iets wat je ontwikkelt. Wel spelen gezinsinvloeden en pedagogisch klimaat in de klas mee. Zo kunnen opdrachten die niet uitvoerbaar zijn faalangst wel degelijk in de hand werken. Het gaat dan om aansporingen die niet gekoppeld zijn aan een concrete taak, maar (vaak met de beste bedoelingen) als een soort levensopdracht worden meegegeven. De vijf meest bekende zijn:

  • Doe me altijd een plezier!
  • Doe je uiterste best!
  • Wees vooral sterk!
  • Schiet op!
  • Wees perfect!

Deze opdrachten kun je niet altijd uitvoeren en is voor iemand die gevoelig is voor faalangst een probleem.