Home » Hoe kan je aan hulp komen?

Hoe kan je aan hulp komen?

Ouders met faalangstige kinderen kunnen contact opnemen met de groepsleerkracht of eventuele zorgverleners op school. De meeste scholen hebben vragenlijsten om te kunnen controleren of er veel signalen zijn die passen bij faalangst. Vaak zijn er op scholen trainingsprogramma’s of hebben zij contact met andere organisaties zoals de onderwijsbegeleidingsdienst, GG&GD, Jeugdgezondheidszorg of particuliere faalangsttrainers. Natuurlijk Is het ook mogelijk om dit probleem bespreekbaar te maken bij uw huisarts.

Uiteindelijk is er een training voor nodig om de faalangst te verminderen en het zelfvertrouwen te vergroten. Voor elke leerling blijft er echter de kans op terugval.