Home » Tips voor leerkrachten

Tips voor leerkrachten

  • Zorg natuurlijk voor een goed pedagogisch klimaat.
  • Zorg er voor dat je relatie met de leerling goed is.
  • Let erop dat de leerling geen situaties gaat vermijden. Hierdoor wordt zijn angst alleen maar vergroot.
  • Geef hem veel complimenten en positieve feedback. Benadruk wat hij goed doet en richt je meer op het proces dan op het eindproduct.
  • Zorg er voor dat de leerling succeservaringen opdoet.
  • Leer de leerling zichzelf ook te accepteren. Iedereen heeft sterke en zwakke kanten.
  • Erken het probleem! Het is er, dus praat er niet overheen en probeer samen naar een oplossing te zoeken
  • Leer hem dat fouten maken mag! Als leerkracht maak je die ook en het zijn leermomenten.